ديشب داشتم فوتبال رو از کانال عربی می‌ دیدم...


گزارشگر هر جمله‌ ای میگفت 


مادربزرگم میگفت آمین !!!


............................................................................................

 

قیافه پسره شبیه دمپایی جلوی توالته، معلومه که مسواک شخصی هم نداره!!!

 

بعد تو اینفو زده:

 

"همیشه بهترین ها واسم بوده و هست، اگه مال من نشدی قطعا بهترین نبودی"