ما تو بچگیمون دکتر بازى مى کردیم بخدا فقط در حد معاینه بود …

 

امروز یه جایى بودم در اطاقو که باز کردم دیدم دارن عمل جراحى میکنن کصافطا :)

 


یکی از مشکلات من در درس علوم اول دبستان این بود که فک می کردم

حس چشایی مربوط به چشمه، حس بینایی مربوط به بینی!

 


 

روبهی به زاغ گفت:
بیااااااااا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زاغ گفت:پنیر میخوای؟
روباه گفت:نه
زاغ گفت: پس چی؟
روباه گفت:دوری کنیم ازهم :)