به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور. میگه بکشمش؟

 

میگم پ ن پ بهش بگو بیاد عقب الان چشماش ضعیف میشه

 


 

نونوایی داره از جمعیت منفجر میشه یه یارو اومده میگه: اینا همه توی صف هستن؟

گفتم پ ن پ اینا اومدن شاطر رو تشویق کنن

 


 

رفتم مرغ فروشی میگم بال دارین؟

میگه: بال مرغ؟

پ ن پ بال هواپیما، جچند تا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوایم درستش کنیم !