دو تا گوجه فرنگی داشتن با هم دعوا میکردن

 

یه گوجه سبز میاد وسطشون جداشون کنه


بهش میگن سید لطفا شما دخالت نکن :))