زمان آشنایی : مرد رویا هام.
زمان نامزدی: عشقم.
زمان ازدواج: هم نفسم.
بعد از 1 ماه: جان دلم.
بعد از 2 ماه: سایه سرم.

بعد از 3 ماه: شوهرم
بعد از 1 سال: آقا بالا سر.
بعد از 2 سال: بخور بخواب.
بعد از 3 سال: نره غول!
بعد از 4 سال: لندهور!!
بعد از 5 سال: مرتیکه نفهم بی شعور ...!!
مفت خور نمک به حروم بی چشم و رو...!!!

 


 


یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ازش یه غول اومد بیرون بهم گفت آرزو کن ! گفتم یه خونه میخوام
گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه میخوابیدم !؟
خیلی منطقی بود لامصب …
                           شانس منم که گفتن نداره!!!

مدل های چت تو ایران وخارج


boy:hi
Girl:hi
boy:how are you؟
Girl:im fine and you
boy:im good too
Girl:so nice
boy:where are you from and how oldare you?
...Girl:england 22 years old
boy:ok nice to meet you
Girl:me too honey
--------------- --------
حالا تو ایران :
boy:hi
boy:hiiiii
boy:slm kardamaaa
boy:alooooooooo o
boy:in shomarame man asheghet shodam bavar kon ba baghie fargh daram
Girl:han?chi migi to?
Boy:ba man dust sho
Girl :na
Boy:ay mordeshur khodeto ghiafato fek kardi ki hasti me3 afghania mimuni
Girl:khafe sho
Boy:bo0o0o0o0gh
Boy:bo0o0gh
Boy:bo0o0o0o0ghh


دلنوشته دختران مجرد: از کلاس اول خواندیم آن مرد آمد.آن مرد با اسب آمد. ما که ترشیدیم مرتیکه با خر هم نیامد و باز هم بابا نان داد!