یه وقت هایی

 

اینقد به آدم میگن تو باید محکم باشی، تو باید محکم باشی

که آدم احساس میخ طویلگی میکنه!

 


 

جواد خیابانی:

حالا اینیستا، دوباره اینیستا، حالا سه باره خده اینیستا