یکی از فانتزیام ﺍﯾﻨـﻪ ﮐـﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧــﺪﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ :))))
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻥ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺑﺸﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﺟﺪﺍﻣﻮﻥ ﮐﻨﻪ
ﯾﻪ ﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮕﻢ : ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ
ﺍﻭﻥ ﻧﺪﺍﺭﯼ !
ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺘﺸﻮﻥ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮﻥ ﺑﮕﻦ :ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ ﺑﺎﺵ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﻋﻼﺭﻗﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯿﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻢ :|

ولی مشکل که وجود داره اینه که یکیشم ندارم چه برسه دوتاش! :خخخخخ =)))) :)))

زیر بـــارون تـــنـــد یـــا بـــاید چـــاقـــو خورد ،
یا بـــاید بـــالـا سر کســـى که چـــاقو خــورده بشـــینـــى و داد بزني خـــــــــــــــدااااااااااااا
وگـــرنـــه همیـــنجـــورى اصـــلــا"ِ اصـــلــاً فـــایـــده نـــداره …

پدری دستش رو روی شونه ی پسرش گذاشت و گفت: منو بزن!پسر با مشت زد زیر چشم باباش!

پدر: کصافط چیکار میکنی؟ من پدرتم :(

پسر: شما پدر منی و احترامت واجب و هرچی ازم بخوای نه نمیگم:)

پدر: پس دوس دخدره تو بده من o-O

پسر: دیگه احترامم حدی داره :|

 


 

لایک چیست؟
آمپول که نیست اینقدر ازش میترسی لامصب.
بزن بره دیگه! دِ هـــــــــــــــــَ