یه مقاله خوندم توش نوشته بود:
بعد از هر ۲۰ دقیقه کار با کامپیوتر،۲۰ ثانیه به یه جای دور نگاه کن!
از همینجا خدمت عمه صاب مقاله سلام عرض میکنم و میگم:
آخه عزیز من !

من اگه میدونستم ۲۰ دقیقه دیگه کِی میشه،که ۴ بار چاییم سرد نمیشد!!


یــه وقتایـــی یــه کسایـی رو تـــــو زندگیــمـون راه میدیمکه نــنــه بـابـاشون تــــو خــونـــه بـــه 
زور راشـــون میــــدادن….والا