همیشه یه ایمیل نخونده تو اینباکسم میزارم
به هر حال آدم باید خودش به زندگیش هیجان بده


می‌خوام یه زن بگیرم اسمش ستاره باشه بعد سرش یه هوو بیارم اسماونم ستاره باشه برم یه گوشه‌ی اتاق بی‌خیال بشینم و جنگ ستارگان ببینم‬