هر وخ کسی بهتون گفت: یه چیزی بگم؟

 

بگید: نه نگو!

چون اگه بگی بگو، میگه هیچی ولش کن!

پیشگیری بهتر از درمان است... البته اینا کلا لاعلاج هستن!!! :پی

 ما از اونایى هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره بعد کمونه میکنه میخوره به سقف، سقف خراب میشه رو سر خودمون straight face

 


پسر: دوست دارم

 

 

دختر: هههه

پسر: دلم برات تنگ شده

دختر: هههه

پسر: فکرامو کردم می خوام بیام خواستگاریت

دختر: راست می گی؟