بعضیام هستن که دوست داری مستقیم تو چشماشون خیره شی و با لبخند بهشون بگی:عزیزم خیلی حرف میزنی!

 

 

فرقی نداره کسی که باهاش حرف میزنی ، پلی تکنیک میخونه یا آزاد از رودهن.از نظر خودش سخت گیر ترین استادا و بالاترین سطح علمی رو دانشگاه اونا داره!

 

سر جلسه امتحان نشستی هرچی تو کلته رو برگه خالی میکنی آخرش نصف صفحه هم پر نمیشه بعد یه نفر بلند میشه و میگه یه برگه دیگه بدین جا ندارم!
اون لحظه میخوای صندلی رو از پهنا بکنب تو حلقش!!!!