شاید باورتون نشه ولی امروز بابام به عنوان اعتراض به کثیفی اتاقم یه مرغ زنده

گرفت اومد انداخت تو اتاقم !


مرغه هم قد قد قد قد کنان راه افتاد تو اتاق !


من


این چیه بابااا ؟


بابام: مـــــــــرغ !!


اتاقی که طویله باشه کنار توی گاو جای یه مرغ خالیه

من: :|
مرغ: :))