عقلم خوب چیزیه والّا؛

 

 


 

 

بهونه؛خوب ملّتو گذاشتی سر کارااا

 


امان از دست این تبلیغات ( عکس) www.taknaz.ir

 

ایرانسِلِ لامَصَب