توﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ دختـره ﺍﻭﻣﺪﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ؟ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ....
.
.
.
... .
.
.
.
ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ کصاااااااااافط


جا داره از همي تربيون از خواهران عزيز مملكت درخاست كنم ك

ساپــورت طَـرح دار تمـرکُــز آدمــو بـهـم میـریــزه سادشـو بپـوشیــد لُـــدفـــن 

يه عمه دارم لدفن مراعات حالشو بكني


امشب بیا خونمون 2بیت شعر بنویسیم 

دکترشریعتی درحال گول زدن پروین اعتصامی :))