قبل از ابراز علاقه از بسته بودن قلاده
مخاطب خود 
اطمینان حاصل فرمایید!


عمام بیژن

اون عقبيا تكبيرررررررررررررررررررررررررررررررررررر بلند تر :|

 


بهترین نیستم اما اینقد پررو هستم که بهترین ها رو بخوام !

بععععععععععععععله

 

مراقب سر جلسه امتحان اومد گفت کارت ورود به جلسه ؟

گفتم اصن به قیافه من میخوره درسخون باشم جای کسی‌ بیام امتحان بدم ؟

گفت خداییش نه و ول کرد رفت !

......