امه محرمانه شرکت apple به GLX :

با سلام

شما تکنولوژی از جیب راحت درآمدن گوشیglxو به ما بدید

در عوضش ما کل سهام شرکت apple رو واگذار می کنیم به شما

ولی متاسفانه جی ال ایکس این درخواست رو رد کرد و اپل در شرف ورشکستگی میباشد !