طبق آخرین تحقیقات مشخص شد که

مردان خوب ، همان مردان بدی هستند که هنوز لو نرفتند !

 


 

 

 

یارو میره سمعک بخره فروشنده میگه:

همه جورشو داریم از هزار تومنی تا یک میلیون تومنی

طرف میپرسه: هزارتومنی اش چطوری کار می کنه؟

فروشنده میگه: این اصلا کار نمیکنه فقط مردم با دیدنش بلندتر حرف می زنن!

 


 

 

جواب ایرانی ها به اس ام اس یه ناشناس :

دهه پنجاهی: حتما” اشتباه فرستاده

دهه شصتی بعد چند بارتکرار: شما؟

دهه هفتادی:هنوز عرقه پیام خشک نشده u؟

دهه هشتادی: کدوم یکی هستی؟

اینطور پیش بره نودی ها شماره ناشناس ندارن !

 


 

جدیدترین فحش حیف نون : با پس گردنی میزنم تو صورتت !


 

 

 

 

 

ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺳﻢ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﻮ ﺳﺮﭺ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﻫﺴﺖ؟
ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻬﺶ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﺍﯾﻨﻪ؟ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﺳﭙﯿﺪﻩ
ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﻢ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺗﻪ؟ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﻪ؟
ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺗﺸﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﮑﻠﺶ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ!
ﻣﻦ :|
ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻡ |:

 

ﺑﻨﯿﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ |: