ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺩﺍﺭﻩhttp://www.freesmile.ir/smiles/73542_eynak.gif

ﻫﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻫﯽ ﻭﺍ ﻣﯿﺸﻪ  ﺁﺧﺮ ﺳﺮ

ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀  ، ﺑﺎﻟﻬﺎﺷﻮ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ 

ﺭﻭﯼ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ  ﺷﻌﺮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ !!!....♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀

((=

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺍُﺳﮑﻮﻟﻮﮊﯼ 

 


 

دختره زنگ زده،برداشتم میگم الو؟

 

قطع کرد!

 

اس داد گفت به قرآن اشتباه گرفتم!

 

گفتم اوکی پیش میاد دیگه

 

جواب داد خواهش میکنم مزاحم نشو اشتباهی شد دیگه تمومش کن لطفأ ، من دوست پسر دارم !!!

 

۵ دقیقه بعد اس داد شمارمو پاک کن لطفأ !!!

 

ملت دارن از دست میرن ...

 

مسئولین چرا بیکار نشستن ؟؟:|

؟؟؟؟♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀

 


 

سرعت اینترنت خیلی رفته بالا
.
.

.
از مسعولین خواهش میکنیم کنترل کنن

 

ما عادت نداریم یوخت میریم تو در و دیوار

 


 

 

الان یه پشه رو دیوار خوابیده !

 

میخوام برم تو گوشش ویز ویز کنم ...

من رفتم

http://www.freesmile.ir/smiles/73542_eynak.gif