تفاوت سنگ فرش خیابونای هلند و ایران :))01-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

 

 

جنتل سگ !

02-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

یکم پنیر میدی بهم !؟

03-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

بدوش شرح !

04-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

این بدبخت همون وزنه برداریه که ایرانیا دعا کردن نتونه وزنه بزنه !

منتها زور دعا زیاد بود ، نزدیک بود قطع نخاع بشه بدبخت !

PUBLISHED by catsmob.com

طرح ابتکاری با چکمه :))

aks-khandedar-radsms-06

دیگه گربه ها هم پرو شدن :| بیا بزن تو گوشم اصن !

07-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

گاوهای مهاجر از قطب شمال !

08-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

یه لنج خیلی معمولی در آبادان :))

09-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

یه شکار معمولی در آبودان !

10-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

دهه شصتی ها یادتونه !؟

11-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

اصولا شانس تو زندگی اوجور تاثیر نداره آقو ! :))

12-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

شرح در عکس !

 

13-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

حرکت دانشجویان بعد از امتحانات ! :))

14-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

من برم یه لیوان اسید بخورم الان میام :|

15-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

واقعا عین واقعیته :))

16-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

کیا به این مرحله رسیدن !؟

17-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

 

نوستالژی دهه شصتیا !

18-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

جمیعا آب قطه :|

19-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

لحظه وقوع سکته ناقص !

20-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

اون دوربین کوفتی رو بذار کنار برو آچار بیار الدنگ :|

21-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

گاهی وقتا باید سرتو خم کنی و طوفان زندگی رو با دعا کردن تحمل کنی

22-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

صحنه های آشنا در اتاق پسران !

23-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

حالا گاز بده دادااااااااااااشش :)))

24-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

به شرافتم قسم نسل موشها رو منغرض میکنم !

25-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

به جان مادرم کار من نبوده :(

26-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

اینجوری هندونه میخورنااااا :))

27-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

من فقط سکوت میکنم :|

28-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

و اینگونه بود که … !

29-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

شرح در عکس :))

30-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

شانس نداریم دیگه :|

31-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

تورو قران دانشمندان یه فکری به حال این معذل بکنین :))

بد دردیه !

32-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

ابتکار با پوست پرتقال !

33-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

 

ینی دلم غش میره وقتی به این عکس نگا میکنم ^-^

34-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

آبی ترین ماهی !

35-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

امروز پوستتون کندست !

۱۱۰ تا عکسه :)) برین پایین !

 

36-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

به منه علیل کمک کنین !

37-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

شرح در عکس !

38-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

زن ، فک نکن من تنبلم

فقط انگیزه ای برای هیچ کاری ندارم :|

39-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

شکار صحنه !

40-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

میدونین تو ادبیات زرافه ها ”این وجود نداره” !

چون از اون ارتفاع چیزی رو از نردیک نمیبینن ! :))

“این” میشه “اون” :D

41-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

وایی مامان

بیخیال شو ! دوستام دارن نیگا میکنن !

42-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !

نامه بنویس … به پدرسگ و مادرسگت سلام برسون !

43-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

نوکیا از اینجا شروع به کار کرده ، بعد کم کم پیشرفت کرده :))

44-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

من نمیفهمم اینجا چه خبره !

45-Funny Picture[WwW.KamYab.IR]

بابا بزرگم کشاورزه !

بهش گفتم سر زمین حوصلت سر نمیره ؟ آهنگ گوش بده

 

اونم فلششو داد براش آهنگ بریزم :))