شوما یادتون نمیاد بچه که بودیم تو مدرسه میخواستیم قرآن بخونیم
فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیمشو مث عبدالباسط میخوندیممحصل
بقیه شو مث شماعی زاده میخوندیم!:)))

ی روز:
ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ ...... ﻣﺎمانم ﺩﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻭ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ :
!ﻣﺤﺴﻦ ﯾﮕﺎﻧﻩ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ؟؟ ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺖم : ﺁﺭﻩ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﮕﻪ؟؟
.
.
.
ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻢ ﮔﻔﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺯ فرزاد فرزین ﻧﺨﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺱ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ...
ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮﻥ :|

 


 

خواهرای گلم

خانومای محترمم

زیبا رویان جامعه

آبجیای من

بانوان محترمه

آخه عزیزان دل منلامصباااااااااااا

 

به شما التماس میو کنم ک :

جون مادرتون اگه لاغر هستین ساپورت نپوشین بابا ؛

شبها هی کابوس ملخ ۲پا میبینم !!


من دردمو به کی بگم خدایااا                                         
:/