دختره پست گذاشت : یه دوست پسر هم نداریم بهش خیانت کنیم !


خب عزیزم... خدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد!!!!


دختر عمم تعريف ميکرد:

مانتو زرد پوشيدم رفتم بيرون,

يه پسره از جلوم رد شد بهم گفت: شلــــــــــــــه زرد :|

منم محلش نذاشتم,

بعد که يخورده رفتم جلوتر صدام کرد: خانــــــــــــــــــــــ ــــــوم ? ?

منم فک کردم ميخواد چيزي بپرسه, گفتم بله ? ?

گفت: پشت کمرت با دارچين بنويس يا حسين...